Overbevolking is…

Er bestaan heel wat definities van de term ‘overbevolking’, de éne al beter dan de andere. De meest volledige definitie bevat drie belangrijke aspecten: duurzaamheid, natuurruimte en levenskwaliteit. Je kan van overbevolking spreken wanneer aan minstens één van de volgende drie voorwaarden voldaan is:

  • De bevolking overschrijdt de ecologische draagcapaciteit van zijn leefomgeving waardoor de huidige manier van leven niet in stand gehouden kan worden.
  • De natuurruimte die beschikbaar is voor de andere soorten waarmee we de aarde delen is onvoldoende waardoor die soorten uitsterven en de biodiversiteit afneemt.
  • De hoeveelheid grondstoffen en ruimte beschikbaar voor de mens is onvoldoende om iedereen te voorzien van een gelijke en een hoge levenskwaliteit.

Uit deze voorwaarden leren we dat overbevolking een relatief begrip is: volgens sommigen is er geen sprake van overbevolking en volgens anderen wel. De graad van overbevolking is dus afhankelijk van hoe hoog we de lat leggen: hoe duurzaam, hoe veel natuurruimte en hoe hoog moet of mag de levenskwaliteit zijn? Om die relativiteit duidelijker te maken is het handig om de uitdaging waarvoor de mens staat nader te bekijken en na te gaan wat de voordelen zijn van een kleinere bevolkingsgrootte.

De uitdaging

De samenloop van de demografische ontwikkeling, welvaartstransitie en planetaire grenzen maakt dat de mensheid voor een grote uitdaging staat: steeds meer mensen voorzien van een menswaardig bestaan en materiële welvaart terwijl de gezondheidstoestand van de aarde aan het achteruitgaan is. Als we de bevolkingsgroei zo snel mogelijk beperken dan wordt die uitdaging niet alleen kleiner en eenvoudiger om mee om te gaan, en de wereld waarin we leven zal ook een duurzamere en een meer herbergzame wereld zijn voor iedereen.

“Kan je een probleem bedenken, op welk gebied van menselijk streven en op welke schaal ook, wiens langetermijnoplossing op een aantoonbare manier wordt geholpen, bijgestaan of gevorderd door verdere toename van de bevolking?”

Albert Bartlett (1923-2013)

Hoe te streven naar een duurzame bevolking?

Overtuigd dat streven naar een kleinere bevolkingsgrootte interessant en belangrijk is?
Lees verder en ontdek hoe wij daar iets aan kunnen doen.