“Ik ben voorstander van een door de overheid en/of andere instanties gestimuleerde bevolkingspolitiek, via actieve aansporing, door intensieve informatiecampagnes, door het verschaffen van vlotte toegang tot anticonceptie, en door het verhogen van het opleidingsniveau, in het bijzonder bij de vrouwen.”

Etienne Vermeersch (1934-2019)