Een duurzaam en menswaardig bevolkingsbeleid

Hoe zorg je voor een duurzame bevolkingsgrootte? Dit kan door het aantal geboortes te beperken, enkel op vrijwillige basis, zonder dwangmaatregelen. In de praktijk komt dit neer op een lagere totale vruchtbaarheid dan 2.1 kinderen per vrouw. Hoe je de vruchtbaarheid naar beneden brengt op een vrijwillige manier is geen kinderspel maar ook geen ruimtewetenschap.

Een duurzaam en menswaardig bevolkingsbeleid bestaat uit drie pijlers. Ten eerste moet je toegankelijke gezinsplanning hebben en streven naar gendergelijkheid om de ongewenste zwangerschappen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast heb je nood aan onderwijs en toegang tot gezondheidszorg. En tenslotte moet je zoals bij elke gedragsverandering ook aan bewustmaking doen.

“Ik ben voorstander van een door de overheid en/of andere instanties gestimuleerde bevolkingspolitiek, via actieve aansporing, door intensieve informatiecampagnes, door het verschaffen van vlotte toegang tot anticonceptie, en door het verhogen van het opleidingsniveau, in het bijzonder bij de vrouwen.”

Etienne Vermeersch (1934-2019)

Overbevolkingsactivisme

Om de verschillende weerstanden rond overbevolking en bevolkingskrimp te overwinnen moet je je wapenen met waterdichte argumenten want duizenden jaren culturele selectie tegenwerken is niet zo eenvoudig. Dat is de bedoeling van overbevolkingsactivisme: mensen overtuigen van de ernst van overbevolking, van de voordelen van een minder drukke wereld en van de oplossingen. Hieronder kan je alles vinden dat je nodig hebt om zelf een overbevolkingsactivist te worden.

Op zoek naar meer informatie?

Wil je je verder verdiepen in het onderwerp? Er zijn verschillende boeken, websites en initiatieven waar je terecht kan voor meer informatie over overbevolking.