Archief nieuwsberichten

All Beleidsmaatregelen Bevolkingsbeleid Bewustmaking Biodiversiteit Gendergelijkheid Gezinsplanning Klimaatverandering Levenskwaliteit Migratie MinderMensen Misverstanden Natuurruimte Onderwijs Planetaire grenzen Weerstanden

Marleen Temmerman: ‘Seksuele rechten liggen moeilijk, maar gezondheid is overal belangrijk’


Bevolkingscontrole en reproductieve rechten liggen binnen de Verenigde Naties uiterst gevoelig. Vrouwenbewegingen en westerse regeringen botsen daarover geregeld met religieuze organisaties en zuiderse landen. Een gesprek met Marleen Temmerman, directeur van het departement Reproductieve Gezondheid en Onderzoek binnen de Wereldgezondheidsorganisatie. ‘We moeten misschien gewoon opnieuw durven pleiten voor het recht op contraceptie.’